Iz kronologije Plehanskog samostana

1935-1973

Kronologija plehanskog samostana, sv. II., koju je najvećim dijelom pisao fra Juro Vuletić, čuva se u riznici plehanskog kulturnog blaga. Trenutno je pohra­njena u Hrvatskoj (Slavonski Brod), dok se ne sagradi novi samostan Plehan. Iz kronologije Plehanskog samostana


Iz povijesti derventskog dekanata

VII. - XXI. stoljeće

Derventski dekanat, smješten u središnjem dijelu Bosanske Posavine, obuhvaća oko dvije tisuće četvornih kilometara.

Premda kraj nije velik, u prošlosti je imao neke posebnosti.

Iz povijesti područja derventskog dekanata


Župa Plehan

od 1850. do danas

Plehan, župa i franjevački samostan sv. Marka evanđelista (Vrhbosanska nadbiskupija, Derventski dekanat, općina Derventa).

Pripreme za gradnju crkve na Plehanu započele su 1850. godine, a izgrađena je 1869./70., a samostan je službeno uspostavljen 1875. godine.

Župa Plehan


Kontakt Kontakt

FRANJEVAČKI SAMOSTAN PLEHAN ŽUPA SV. MARKA EVANĐELISTA PLEHAN

Fra Anto Tomas, gvardijan i župnik

TELEFON

+387 (0)63 335252
+387 (0)65 670014
+385 (0)98 226439

ADRESA

Fra Anto Tomas, gvardijan i župnik
Kovačevci 36, pp 47
74400 Derventa
Bosna i Hercegovina